آیسان صنعت

اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی میتسوبیشی

Online :+98 21 284 284 02
+98 21 88 53 76 28
info@isansanat.ir

Mitsubishi Electric Software

 

GX DEVELOPER

FX1S , FX1N , FX2N , FX3U

Q SERIES , A SERIES

نرم افزار برنامه نویسی PLC های میتسوبیشی 

GX SIMULATOR   

FX1S , FX1N , FX2N , FX3U

Q SERIES , A SERIES

 دانلود نرم افرار تست و مانیتورینگ

PLCهای میتسوبیشی  GX DEVELOPER 

GX DEVELOPER   

FX1S , FX1N , FX2N , FX3U

Q SERIES , A SERIES

راهنمای نصب 
GT DESIGNER2

F920GOT,F930GOT,F933GOT

F940GOT,F943GOT

نرم افزار HMI میتسوبیشی سری GOT900

GT DESIGNER2(Part_1)

GT DESIGNER2(Part_2)

GT DESIGNER2(Part_3)

GT10,GT11,GT12,GT14

GT15,GT16

نرم افزار HMI میتسوبیشی سری GOT1000

E DESIGNER(Part_1)

E DESIGNER(Part_2)

E DESIGNER(Part_3)

E50,E60,E100,E150,E200,E300,E410,E600 نرم افزار HMI میتسوبیشی سری E
MR CONFIGURATION 2

MR-JE , MR-J4 , MR-J3

SERVO MITSUBISHI

با این نرم افزار عملیات Tuning،مانیتورینگ، تنظیمات و راه اندازی،خواندن و نوشتن پارامترها و همچنین راه اندازی بصورت تست را به سادگی انجام دهید