آیسان صنعت

اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی میتسوبیشی

Online :+98 21 284 284 02
+98 21 88 53 76 28
info@isansanat.ir

(GOTs (Graphic Operator Terminals

11lp2_t001

مانیتورهای صنعتی سری (GOTs (Graphic Operator Terminals شرکت میتسوبیشی یک بهره وری نوآورانه و رابط تصویری ارائه می دهد. 

رشد کسب وکار شما و سرعت تولید شما به بسیاری از عوامل که از کنترل شما خارج است بستگی دارد.به هرحال تمرکز شما برروی زمان،بهره وری یا قابلیت تعمیر متمرکز شده است، میتسوبیشی الکتریک راه حل GOT را ارائه می دهد تا سطح ماشین، کارخانه و شرکت شما با الزامات متناسب گردد.

 

 

GOT Simple

GOT1000 Series

GOT2000 Series

GT21 185x67 11lp2_s001 top_img03

The GOT Simple Series is designed to

provide high levels of functionality for

cost sensitive applications.

سری  GOT Simple طراحی شده است تا سطح بالایی از قابلیت ها را برای برنامه های حساس به هزینه ارائه دهد.

The GOT1000 series offers six classes of

terminals including handy type models to fit

any system or budget requirement.

سری GOT1000 شش کلاس نهایی شامل مدل های قابل حمل را برای هر سیستم یا نیاز به بودجه ارائه می دهد.

The GOT2000 inherits all the features of

GOT1000 series, and introduces a more

refined and advanced function set.

GOT2000 تمام ویژگی های سری GOT1000 را به ارث می برد و یک مجموعه عملکردی پیشرفته را معرفی می کند.

 

Engineering Software

GT SoftGOT

11lp2_s003 11lp2_s002

MELSOFT GT Works3 improves screen design efficiency and utilizes existing data. Professional designs can be achieved with just a few clicks.

MELSOFT GT Works3 کارایی طراحی صفحه نمایش را بهبود می بخشد و از اطلاعات موجود استفاده می کند. طرح های حرفه ای را می توان با چند کلیک به دست آورد.

GT SoftGOT is an HMI software that allows GOT functions to operate on a personal computer or panel computer.

GT SoftGOT یک نرم افزار HMI است که اجازه می دهد توابع GOT برای کار بر روی یک کامپیوتر شخصی یا کامپیوتر پانل.

  • iQ Works
  • GT Works3 Version1